Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ
Запис до лікаря Запис до лікаря

Увага! Ціни на послуги та код послуги можна дізнатися на сайті установи в розділі Платні послуги, та за телефоном (0462) 679-117 (кабінет 105)

План діяльності системи енергетичного менеджменту

                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                               Наказ ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області»

                                                                                                                                                              14.02.2022 №76 о/д

 

         План діяльності системи енергетичного менеджменту Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Чернігівській області» розроблено відповідно до вимог Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 (далі – Порядок), інших актів законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

         Завданнями системи енергетичного менеджменту ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» є:

– формування цілісної політики з управління використанням енергії на принципах сталого розвитку;

– забезпечення функціонування, розвитку та вдосконалення системи енергетичного менеджменту;

– створення електронної бази даних про об’єкти енергоспоживання; засобів для оперативного збору, а також аналізу даних про споживання енергії на кожному конкретному об’єкті та фактори, які суттєво впливають на її споживання;

– вжиття заходів щодо енергоефективної експлуатації споруд і будівель;

– створення системи контролю та звітності у питаннях ефективності використання енергоресурсів і комунальних послуг;

– ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на впровадження проєктів модернізації об’єктів, що споживають енергоресурси;

– скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу та, як наслідок, підвищення комфортності перебування у будівлях.

         Операційними цілями системи енергетичного менеджменту ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» є:

 – підвищення енергоефективності будівель;

 – здійснення заходів контролю за енергоспоживанням, енергетичного аудиту для налагодження ефективного споживання енергетичних ресурсів.

         Ключовими показниками результативності роботи системи енергетичного менеджменту ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» є:

– не перевищення обсягів споживання енергоресурсів базового рівня;

– кількість залучених коштів на потреби підвищення ефективності енергоспоживання;

– ефективність реалізації проєктів, що характеризується фактичним досягненням річної економії / належним використанням вкладених коштів;

– дотримання нормативних вимог до мікроклімату в приміщеннях.

 

ПЛАН

№ з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

1

Проведення повної інвентаризації приладів обліку всіх видів енергоресурсів окремо в кожній будівлі

щорічно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

енергоменеджер

2

Визначення об’єктів моніторингу ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» та визначення показників енергетичних і експлуатаційних характеристик будівель

2022 рік

3

Здійснення енергомоніторингу в будівлях шляхом внесення до журналів обліку інформації щодо всіх видів енергоресурсів та комунальних послуг згідно з даними лічильників.

Вжиття необхідних заходів щодо припинення втрати енергоресурсів у разі виявлення фактів невиправдано великого їх споживання (у т. ч. окремими структурними підрозділами, працівниками або у випадку аварій)

щомісяця

4

Аналіз дотримання лімітів та порівняння спожитих енергоресурсів і комунальних витрат з аналогічним періодом попереднього року

щомісяця

5

Проведення аналізу витрат, пов᾽язаних зі споживанням ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» енергоресурсів та комунальних послуг

щорічно

(станом на

01 січня)

6

Визначення потенціалу економії енергії, енергетичних ресурсів та комунальних послуг у будівлях ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» та розробка пропозицій щодо впровадження енергоефективних заходів у цих будівлях на наступний рік

щорічно

(станом на

01 січня)

7

Здійснення моніторингу, розрахунку і оцінки показників ефективності використання енергетичних ресурсів

щорічно

(станом на              01 січня)

8

Проведення публічних закупівель товарів та послуг, пов’язаних зі споживанням енергії з дотриманням критеріїв енергоефективності

щорічно

9

Проведення аналізу необхідності та доцільності залучення енергосервісних компаній та укладання ЕСКО договорів

щорічно (станом на              01 січня)

(с) 2024

Запис до лікаря