Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Ціни на послуги та код послуги можна дізнатися на сайті установи в розділі Платні послуги, та за телефоном (04622) 5-32-91 (кабінет 105)

Лікарські засоби різні

Інформація оприлюднюється відповідно до вимог постанови КМУ від 11.10.2016 №710

                                                                                                       Технічні вимоги до предмета закупівлі

Лікарські засоби різні (код за ЕЗС ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні (код за НК 024:2019:63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 61900 Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз; 53252 Креатинін IVD, реагент; 53590 Сечовина (Urea) IVD, реагент; 53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 53362 Загальний холестерин IVD, реагент; 52532 Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 52538 Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 52647 Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 53586 Сечова кислота IVD, реагент; 53460 Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 53393 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент; 63234 C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз; 43550 Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD; 55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку; 55997 Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD; 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних факторів згортання IVD; 55995 Численні фактори згортання IVD, калібратор; 30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD; 59241 Референтний електрод ІВД; 59243 Водневий (H +) / pH електрод ІВД; 59248 Калійний електрод ІВД; 59239 Кальцієвий (Ca2 +) електрод ІВД; 59249 Натрієвий електрод, ІВД; 59240 Хлоридні (Cl-) електрод ІВД; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; 52869 Множинні електроліти IVD, реагент; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 52892 Калій (K+) IVD, набір, йон-селективні електроди; 59241 Референтний електрод ІВД; 50284 Коронавірус (SARS-CoV), нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот; 49997 Папіломавірус людини (HPV) деформація висого ризику нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот; 50551 Бореліоз нуклеїнова кислота IVD, набір, аналіз нуклеїнових кислот; 52521 Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD; 55203 Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 54664 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 54383 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 54412 Вільний тироксин IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 54416 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 62281 Загальний кортизол ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 53315 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, калібратор; 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; 53316 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент; 30219 Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал; 51819 Treponema pallidum reagin antibody IVD, набір, реакція аглютинації; 13732 Біологічний індикатор контролювання стерилізації; 54551 Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент; 42651 Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD; 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 30531 Гематологічний контроль / калібратор; 30214 Множинні ліпідні аналіти IVD, контрольний матеріал; 55864 Імітатори клітин крові для калібрування / контролювання IVD, реагент; 55864 Імітатори клітин крові для калібрування / контролювання IVD, реагент; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 55859 Підрахунок лейкоцитів IVD, реагент; 42694 Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD; 44946 Фарбування за Романовським IVD, набір; 42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD; 63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; 38507 Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази; 55112 Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації; 62930 Безліч видів стафілококів нуклеїнової кислоти ІВД, набір, метод нуклеїнової кислоти (МНК); 63333 Сечовина ІВД, комплект, спектрофотометрія))

(с) 2023

Запис до лікаря