Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ
Запис до лікаря Запис до лікаря

Увага! Ціни на послуги та код послуги можна дізнатися на сайті установи в розділі Платні послуги, та за телефоном (0462) 679-117 (кабінет 105)

Порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС

затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України 03.06.2016 № 462

(у редакції наказу МВС України від 20.12.2017 № 1051)

 

1.Право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС мають:

1) державні службовці та працівники апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС;

2) військовослужбовці Національної гвардії України (далі - НГУ), військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні або перевірочні та спеціальні збори, державні службовці та працівники головного органу військового управління НГУ, оперативно-територіальних об’єднань НГУ, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ;

3) поліцейські, державні службовці та працівники центрального органу управління поліцією, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, науково-дослідних установ та установ забезпечення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції;

4) державні службовці та працівники апарату Державної міграційної служби України (далі - ДМС), її територіальних органів та територіальних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДМС;

5) поліцейські, військовослужбовці НГУ, державні службовці апарату МВС, які відповідно до законодавства відряджені (прикомандировані) до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади (закладів, установ) або органів місцевого самоврядування на час виконання відповідних повноважень на постійній основі із залишенням на службі в поліції, військовій службі, державній службі;

6) особи, які зараховані на навчання за державним замовленням на денну форму до вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, що належить до сфери управління МВС, - на період навчання.

Поліцейські, які зараховані на навчання для проходження первинної професійної підготовки або післядипломної освіти за місцем дислокації вищого навчального закладу, - на період навчання.

Військовослужбовці НГУ, які зараховані на навчання за державним замовленням на денну форму до вищого військового навчального закладу, навчальної військової частини (центрів) НГУ, - на період навчання;

7) громадяни України з числа:

колишніх поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які були звільнені зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку зі скороченням штату;

колишніх працівників міліції, звільнених зі служби в органах внутрішніх справ за віком, хворобою або вислугою років;

колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України «Про Національну поліцію» проходили службу в органах внутрішніх справ і мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України «Про державну службу», а в навчальних, медичних закладах, установах забезпечення та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах та яким призначено пенсію на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

військовослужбовців НГУ, звільнених з військової служби за віком, станом здоров’я, та осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку зі складу внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», за умови їх перебування на медичному обслуговуванні в закладі охорони здоров’я МВС, при звільненні зі служби, військової служби чи займаної посади;

8) члени сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років):

поліцейських, осіб з числа колишніх поліцейських та колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, звільнених зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку зі скороченням штату;

колишніх працівників міліції, звільнених зі служби в органах внутрішніх справ за віком, хворобою або вислугою років;

військовослужбовців НГУ (крім військовослужбовців строкової військової служби) та осіб, звільнених з військової служби НГУ за віком, станом здоров’я, які  мають вислугу 20 років і більше;

поліцейських, військовослужбовців НГУ, які відповідно до законодавства відряджені (прикомандировані) до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади (закладів, установ) або органів місцевого самоврядування на час виконання відповідних повноважень на постійній основі із залишенням на службі в поліції, військовій службі;

державних службовців та працівників навчальних закладів, медичних і наукових установ та установ забезпечення Міністерства внутрішніх справ України або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України «Про Національну поліцію» проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України «Про державну службу», а в навчальних, медичних закладах, установах забезпечення та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах, та громадян України з їх числа, яким призначено пенсію на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби в поліції (у тому числі під час участі в міжнародних миротворчих операціях), яким призначено пенсію на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

військовослужбовців НГУ, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або постраждали в полоні в ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, якщо ці особи прослужили в НГУ не менш як 20 календарних років, та військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби до набрання чинності Законом України «Про Національну гвардію України».

2. Підрозділи кадрового забезпечення: апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС; головного органу військового управління НГУ, органів військового управління оперативно-територіальних об’єднань НГУ, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ; центрального органу управління поліцією, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, науково-дослідних установ та установ забезпечення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції; апарату ДМС, її територіальних органів та територіальних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДМС, у кінці кожного року подають до закладів охорони здоров’я МВС за місцем розташування списки осіб, які прикріплюються на медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС, зазначених у підпунктах 1 - 5 пункту 1 цього розділу (додаток 1).

3. Кожній особі, прикріпленій на медичне обслуговування, закладом охорони здоров’я МВС видається перепустка в заклад охорони здоров’я МВС (додаток 2).

4. Для оформлення перепустки в заклад охорони здоров’я МВС:

1) щодо осіб, зазначених у підпунктах 1 - 5 пункту 1 цього розділу, членів сімей поліцейських, військовослужбовців НГУ (крім військовослужбовців строкової служби), державних службовців та працівників навчальних закладів, медичних і наукових установ та установ забезпечення Міністерства внутрішніх справ України або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України «Про Національну поліцію» проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України «Про державну службу», а в навчальних, медичних закладах, установах забезпечення та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах, ураховується інформація, зазначена у додатку 1;

2) особи, зазначені в:

абзацах першому - четвертому підпункту 7 пункту 1 цього розділу, надають копію пенсійного посвідчення або виписку з наказу про звільнення (чи копію трудової книжки) (з наданням оригіналу);

абзаці п’ятому підпункту 7 пункту 1 цього розділу, надають копії відповідного посвідчення ветерана та довідки з місця роботи (служби) до виходу на пенсію чи зміни місця роботи (служби) або виписку з наказу про звільнення (чи копію трудової книжки) (з наданням оригіналів);

абзацах сьомому та восьмому підпункту 8 пункту 1 цього розділу, надають копії документів, що підтверджують їх родинні зв’язки (паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження), копії посвідчення члена сім’ї загиблого та пенсійного посвідчення, відповідно до якого призначено пенсію на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (з наданням оригіналів);

3) члени сімей осіб з числа колишніх поліцейських та колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, звільнених зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку зі скороченням штату, колишніх працівників міліції, звільнених зі служби в органах внутрішніх справ за віком, хворобою або вислугою років, осіб, звільнених з військової служби НГУ за віком, станом здоров’я, які мають вислугу 20 років і більше, громадян України з числа державних службовців та працівників навчальних закладів, медичних і наукових установ та установ забезпечення Міністерства внутрішніх справ України або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України «Про Національну поліцію» проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України «Про державну службу», а в навчальних, медичних закладах, установах забезпечення та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах та яким призначено пенсію на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» надають копії документів, що підтверджують їх родинні зв’язки (паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження) (з наданням оригіналів);

4) діти осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС, у разі їх навчання у вищих навчальних закладах надають щороку довідку, видану вищим навчальним закладом.

5. Державні службовці, військовослужбовці НГУ, поліцейські, працівники, які звільняються зі служби, військової служби, посади, здають  перепустку в заклад охорони здоров’я МВС, яким вона була видана.

Переоформлення перепустки в заклад охорони здоров’я МВС здійснюється при зміні статусу особи після подання нею копій документів, визначених у підпунктах 2 - 4 пункту 4 цього розділу, або інформації, визначеної у пункті 2 цього розділу, що надається підрозділами кадрового забезпечення за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

6. Прикріплення на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС проводиться за місцем роботи, служби (військової служби) та попередньої роботи, служби (військової служби) громадян України та в межах видатків, передбачених на утримання цих закладів.

При переміщенні осіб, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 1 цього розділу, для тимчасового проживання, роботи чи служби в інші регіони України для прикріплення на медичне обслуговування до закладу охорони здоров’я МВС цього регіону надаються копії службового посвідчення (військового квитка).

При переміщенні осіб, зазначених у підпунктах 7 та 8 пункту 1 цього розділу, для постійного проживання чи роботи в інші регіони України для прикріплення на медичне обслуговування до закладу охорони здоров’я МВС цього регіону надаються копії пенсійного посвідчення та копії документів, зазначених в абзаці третьому підпункту 2 та підпункті 3 пункту 4 цього розділу, та документа, що містить відомості про місце реєстрації (або фактичного місця проживання) або довідки з місця роботи (з наданням оригіналів).

7. Медичне забезпечення осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 1 цього розділу, здійснюється за направленнями медичних працівників відповідного навчального закладу.

8. Надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я МВС військовослужбовцям строкової служби НГУ здійснюється за направленнями та в супроводі медичних працівників з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ.

9. Громадяни України, які не входять до переліку осіб, зазначеного в цьому розділі, працівники закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, НГУ, Національної поліції, ДМС та не відносяться до бюджетних закладів, установ і підприємств, обслуговуються за договорами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах».

(с) 2024

Запис до лікаря