Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ
Запис до лікаря Запис до лікаря

Увага! Ціни на послуги та код послуги можна дізнатися на сайті установи в розділі Платні послуги, та за телефоном (0462) 679-117 (кабінет 105)

Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області“ (ДУ “ТМО МВС України по Чернігівській області”, код ЄДРПОУ 08734598, юридична, поштова і фактична адреси: 14029, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 217) листом від 09.03.2023 № 33/45-519 заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єкта, розташованого за адресою: 14029, Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, 217.

ДУ “ТМО МВС України по Чернігівській області” не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”. Джерелами впливу на стан атмосферного повітря являється технологічне медичне обладнання та генераторні установки аварійного електрозабезпечення. Під час роботи технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: 1) оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на дiокcид азоту – 0,02905, оксид вуглецю – 0,01264, 2) речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,002818, 3) діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,00927, 4) неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,10335, аміак – 0,0000008, органічні аміни – 0,0000016. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин в Установі становить 0,15713 т/рік.

Адміністрація ДУ “ТМО МВС України по Чернігівській області” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від Установи не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ДУ “ТМО МВС України по Чернігівській області” звертатися за адресою: 14029, Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, 217, тел. (04622) 5-39-39.

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ДУ “ТМО МВС України по Чернігівській області” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Шевченка, 7.

 

Адміністрація
ДУ “ТМО МВС України
по Чернігівській області”

(с) 2024

Запис до лікаря